Вече може да изчислите колко години ще продължи връзката ви


Макар математиката да е несъвместима с любовта, изследване за трайността на връзките с участието на 2 000 души ни даде формулата за успешната връзка.

Ако искате да разберете колко ще трае любовта, трябва само да направите следното изчисление:


L = 8 + 0.5Y - 0.2P + 0.9Hm + 0.3Mf + J - 0.3G - 0.5(Sm - Sf)2  + I + 1.5C


Вече може да изчислите колко години ще продължи връзката ви


Където:
L - предвидената продължителност на връзката в години;
Y - броят години, в които двамата партньори се познавате един друг преди връзката им да стане сериозна;
P - общият брой партньори, които двамата са имали;
Hm - важността, която мъжът придава на честността за връзката;
Mf - важността, която жената придава на парите за връзката;
J - важността, която двамата партньори отдават на хумора (сбор);
G - важността, която двамата партньори отдават на външния вид (сбор);
Sm и Sf - важността, която мъжът и жената отдават на секса;
I - значимостта на това партньорите да харесват роднините на другия;
C - важността на децата за двамата партньори.

Всяка от гореспоменатите променливи се оценява по скала от едно до пет, като едно е най-маловажното, а пет е най-важното.

Ако сте умерени в отговорите си и давате средна оценка три на изброените променливи, връзката ви ще трае 22,1 години.


Източник: БГНЕС