Основи на композицията при дизайна на нокти


Избирането на дизайн за ноктите е лесно, тъй като можете просто да копирате нечий друг модел. Но ако не искате просто да повтаряте дизайна на някой друг е важно да помислите за най-важната част - композицията.

Рисунките, прерисувани върху ноктите от пощенска картичка или тапет, могат да накарат ноктите да изглеждат зле. Това ще се случи и ако не обмислите добре разположението на елементите от декорацията, съчетаването на цветове, наситеност и яркост. Добрата композиция е правилното съчетаване на тези елементи. Дизайнът на ноктите, направен с едни и същи елементи, би могъл да изглежда както много добре, така и много безвкусно – това зависи именно от композицията.

Основи на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на нокти

Основи на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на нокти

Когато създаваме декорацията на ноктите, трябва да обърнем внимание на четири основни компонента, които определят композицията – линия, край на рисунката, тон и цвят. Нека разгледаме първите два фактора.

Основи на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на нокти

Основи на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на нокти

Основи на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на ноктиОснови на композицията при дизайна на нокти

Един от най-важните елементи на всяка картинка е наличието на централна осева линия или доминанта. Тя може да бъде център на симетрията на ноктите или обратно – да бъде център на асиметрия. Посоката на тази линия, която поставя акцента, може да бъде хоризонтална, вертикална, диагонална или кръгла. Правилният избор на посоката на линията, нейният наклон, местоположението на началото и края, мястото на пресичане и т.н. – всичко това може да направи ноктите много красиви или точно обратното. Предлагаме ви няколко изчистени схеми, с основни елементи, разположени по различен начин, които ще ви дадат отправна точка при дизайна на ноктите.

Основи на композицията при дизайна на нокти

Основи на композицията при дизайна на нокти

Снимки: www.makeoveridea.ru