Мотивацията на персонала: ключът към успеха на фирмата

Управлението на всяка фирма е комплексен процес, който включва няколко основни функции: планиране, организиране, контрол и мотивиране. Няма да навлизаме в подробности относно всички тях и различните класификации за тези функции, а ще се спрем по-конкретно на една, която е от особена важност. Мотивацията на персонала е много съществен момент в мениджмънта на всяка една организация. Във всяка работят различни хора, което поставя ръководителите в позицията да търсят най-подходящия път към успеха в това отношение, тъй като една универсална и правилна формула за действие не съществува. Така или иначе, има няколко основни насоки в това отношение, които могат да бъдат отбелязани, и които биха облекчили значително тежката задача на мениджърите в това отношение.

Мотивацията на служителите е тема, разглеждана от различни изследователи, допринесли за нейното развитие. Сред първите теории за мениджмънта на персонала е концепцията, че паричният стимул е основен. С времето практиката доказва, че всъщност парите са важни, имат значение, но основните мотивиращи фактори за хората са различни. В тази статия ще поговорим за тях. Ще разгледаме въпроса как да установим какво мотивира служителите заедно с няколко идеи за повишаване на мотивацията на работещите.

Мотивацията на персонала: ключът към успеха на фирмата

Как да разберем какво мотивира всеки човек?

Хората са различни и различни нужди, често комплексни, ги движат напред и мотивират. За да можете да разберете какви са за отделните служители е важно, на първо място да слушате. Всеки един човек, чрез начина, по който се изразява и темите, за които говори, показва ясно какви интереси има и какво го мотивира. Например, ако имате служител, който често пъти споменава как оказването на помощ между колегите е важно, как в неговата работа помага на клиентите, е човек, който най-вероятно обича да помага на другите. Такъв служител би бил мотивиран, ако му се напомня колко полезна е работата, която върши, и как, по какъв начин той помага на … (клиенти, колеги и т.н.)

Ако имате, например, служител, който говори за това, че търси личностно развитие, израстване в кариерата и добро заплащане, значи за него/ нея е важно доброто заплащане за свършената работа. Такъв тип хора могат, разбира се, да обичат да помагат на другите, да се забавляват, да ценят похвалите, които получават и т.н., но парите ще са най-важните за тях и най-важният мотиватор. Обикновено служителите, които си поставят за цел кариерно израстване, са пробивни, упорити, делови и си заслужават това заплащане.

Достатъчно е просто да наблюдавате подчинените си в процеса на работа, тяхното отношение един към друг и към различните задължения, които изпълняват, и ще започнете да разбирате повече за тях, какви личности са и какво е важно за тях в работата, което всъщност представляват техните индивидуални мотиватори. Ако все пак не можете да определите и не сте сигурни какво точно стимулира даден човек, можете просто да го попитате какво му харесва в работата и е най-важно за него. Периодичните разговори с вашите подчинени в тази посока биха имали сами по себе си мотивиращо въздействие, защото на всеки човек му е приятно ръководството да се интересува от неговото мнение и да получава персонално внимание, с което ще се чувства и по-специален.

Ясно и конкретно формулирани цели с ясни срокове

За служителите е важно да са наясно към какво точно следва да се стремят в своята работа. Това означава да са информирани за целите, за чието постигане следва да работят. Важна е яснотата в служебните задължения, комбинирана с известна степен на трудност в рамките на възможното за тях. По този начин работещите ще имат пред себе си предизвикателства в работата, които да могат да преодолеят. А изпълнимите предизвикателства също могат да бъдат добър мотиватор за креативните колективи.

Създаване и развиване на фирмени традиции

Има различни начини, чрез които да постигнете това. Традициите помагат за опознаването и сближаването на служителите, сплотяват ги и в резултат - оказват положителен ефект върху съвместната работа на хората. Дали ще организирате тимбилдинг, екскурзия, комбинирана с обучение, караоке вечер веднъж в месеца или нещо друго, съвместните положителни преживявания на персонала имат положителен ефект върху мотивацията.

Отношение към успехите

Всеки човек обича да се чувства ценен. За това е добре, когато някой от служителите има по-големи успехи, да бъде похвален пред екипа. Символични награди като грамота за "Служител на месеца" или "Служител на годината", например, биха накарали хората да се чувстват още по-ценени. Успехите могат да бъдат признавани и чрез различни бонуси под формата на пари или подаръци, а можете да създадете и бонусна система, която да стимулира по-работливите и целенасочени служители да постигат повече резултати в работата.

Заплати и материални стимули

На последно място, но не и по значение, са материалните стимули. Колкото и да се радват служителите на похвали, уважение, признание и т.н., парите са обективна необходимост за всеки човек и са също фактор при избора на професия. За упоритите служители, които гледат дългосрочно на своето развитие в дадено предприятие, които са прецизни, последователи, лоялни и коректни има смисъл да се помисли в посока осигуряване на добро заплащане, за да се чувстват допълнително мотивирани. Днес намирането на квалифициран персонал с широк набор от положителни личностни качества и добре развити професионални навици е предизвикателство за доста фирми, така че, ако попаднете на такива хора, е препоръчително, освен всички други мотивиращи фактори, да бъде обърнато внимание и на тяхното заплащане. Вече започна да се въвежда практиката работещите в една организация, с едни и същи задължения и отговорности, да получават и различно заплащане, в зависимост от тяхното представяне, така че използвайте разумно материалните стимули и ще получите висока възвръщаемост на вложените средства. Тези препоръки са една малка част от всички, от които изобилства теорията и практиката. И все пак, те имат основополагащо значение и могат да бъдат успешно приложени в организации от различни сектори на икономиката с успех.

По какви други теми от сферата на мениджмънта бихте искали да четете статии с безплатни съвети? Коментирайте, за да можем да сме ви още по-полезни!