Как се прави кариера

Гергана Коджабашийска

Как се прави кариераДа направиш кариера, въпреки че не познаваш никой сред високите постове и разчиташ единствено на завършеното си образование и личностните си качества... Всеки мечтае за това, но всеки успява да постигне целите си. Ако понякога причините се крият в липсата на знания и опит, то в други случаи става въпрос за липса на качества като лидер. И ако някои хора просто се „раждат” изградени водачи, то по – голяма част от хората се нуждаят от промяна в стила на поведение, а също и от допълнителна квалификация, за да бъдат избрани за желаната длъжност.

Ако имате възможността да наблюдавате човек, който се е издигнал поетапно в своята кариера, ще забележите няколко характерни черти, които го отличават от останалите служители:

  1. Поведението. Бъдещият лидер не винаги се отличава сред другите с по - голямо самочувствие. За сметка на това пък отговорното отношение към работата се вижда във всяко едно негово действие.

  1. Коментарите. Рядко ще видите тази личност да клюкарства или да говори зад гърба на по – висшестоящите от него, но също и за колегите, с които работи всеки ден. Би се намесил в разговор, само за да похвали някого.

  1. Макар да не е много приказлив в ежедневните разговори, бъдещият лидер не се притеснява да говори пред много хора. Когато някой се нуждае от разяснения или помощ, не се поколебава да обясни подробно и така, че да бъде разбран от отсрещната страна. Участва активно в проекти и презентации.

  1. Бъдещият лидер не се поколебава да остане след работа, ако това се налага. Не остава повече от обичайното, само за да направи добро впечатление.

  1. Винаги, когато има възможност се записва на курсове за допълнително обучение и преквалификация, свързани с настоящата му работа.

  1. Личния живот. Бъдещият ръководител рядко съобщава подробности около личния си живот и смята, че те не трябва да бъдат обект на разговори по време на работа.

  1. Прецизност. Бъдещият лидер умее да върши работата си качествено и бързо.

  1. Постоянство. Рядкост са дните, в които може да видите бъдещия ръководител отпуснат или без желание за работа. Обикновено такава личност кипи от енергия и не напуска офиса, докато не привърши с поставените за деня задачи.

  1. Емоциите. Бъдещият лидер умее да сдържа емоциите си. Успява да запази спокойствие дори в екстремни ситуации и при натоварено ежедневие. Независимо дали има проблеми в личния си живот или се налага да обяснява нещо на някого за пореден път, няма да видите този човек изнервен и ядосан. Обикновено от него се излъчва ведрина. Смята, че усмивката е основно средство за борба срещу лошото настроение и липсата на желание за работа.

  1. Поддържа винаги изряден външен вид, независимо, че все още не заема лидерски позиции. Наясно е, че добрият външен вид е част от успеха на работното място.

Да бъдеш ръководител е съчетание от опит и качества, които не всеки притежава. Не всеки би могъл да поеме отговорността за бъдещото развитие на организацията, в която работи. За да станеш лидер преди това трябва доста да се потрудиш, ако искаш да се задържиш на върха, след като го достигнеш. И ако въпреки големите отговорности, които поема всеки един ръководител, продължаваш да се стремиш към заемането на тази позиция, то първото, което трябва да направиш е да придобиеш тези качества. И резултатите няма да закъснеят.

Как се прави кариера