Термовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещето

Теодора Денева

Всяко живо тяло отделя някаква топлинна енергия в инфрачервения спектър, която е невидима за човешкото око. Тази енергия обаче може да бъде засечена със специална камера, наречена термовизор. Термовизорът визуализира излъчваната енергията върху екрана като цветен образ, където всеки нюанс означава топлинна стойност. Всеизвестно е, че температурата на човешкото тяло се променя при възпалителни и дори при емоционални състояния. Измервайки ненормалните температурни отклонения до стотни от градуса, апаратът не само регистрира структурните изменения на даден орган, но и дава възможност да се определи и техният характер – възпалителен, онкологичен или съединително-тъканен.

Термовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещето Термовизорът е изключително прецизен при патология на щитовидната и млечните жлези и при съдови заболявания от различен характер. С него например лесно може да се открие и прецени степента на хормоналните отклонения при възловата хиперплазия и наличието на изразена хиперфункция. Чрез термовизуалното изследване може да се види дори минимално обременяване на щитовидната жлеза без структурни изменения.
Болката е субективен симптом и в значителна степен зависи от индивидуалната чувствителност. Въпреки това, термограмата на засегнатата зона задължително ще отрази наличието на болестен процес и ще уточни механизма му. В случаите на възпалителна причина за болката ще има повишена продукция на топлина, а в случаите с нервна увреда – понижена. Когато се касае за функционално претоварване е налице повишено кръвоснабдяване в дадения участък и съответно той е по – топъл, докато при болестните процеси, свързани с влошена микро – циркулация е по – хладен.

Най-голямото предимство обаче на този тип диагностика е, че голям процент от патологичните процеси могат да се наблюдават дори две години преди появата на каквато и да било симптоматика. Това е особено важно в областта на онкологията, където ранната диагностика е решаващ фактор за изхода на заболяването.

Термовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещетоТермовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещетоТермовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещето

Термовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещетоТермовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещетоТермовизуалната диагностика – един нов поглед към бъдещето

Термовизиото е изключително удачно за профилактични прегледи, благодарение на своята безвредност. Гарантираната безвредност на метода го прави достъпен за бременни жени, малки деца, сърдечно-болни с пейсмейкър, пациенти с клаустрофобия. Може да се използва при доказани хронични заболявания като контролно изследване, при остри заболявания – за проследяване ефекта от прилаганото лечение, за експресна диагностика в спешната медицина. Например, термовизията дава достоверност около 96 процента при остър апендицит. Особено полезна е при симптоматични състояния, когато е трудно да се установи водещото заболяване.

Термовизуалната диагностика намира широко приложение в световната медицинска практика като профилактика с оптимален интервал от 6 месеца, като експресна диагностика при спешни състояния, при неясни болкови, температурни или други състояния, при диагностика на ставни и неврологични болки, при главоболие, синуити, артрити, болести на периферните съдове, при мекотъканни увреждания (изкълчване, навяхване и др.) и дори при стоматологични проблеми.

Методът освен прецизен е и много удобен и бърз. Термовизиото не изисква каквато и да е предварителна подготовка на пациента, а времето, необходимо за пълното изследване на организма е от порядъка на 15 до 30 минути.