Техники за влияние на потребителите към по-устойчив модел на потребление

Устойчивата мода е много важна в днешно време и много модни експерти се опитват да насочат потребителите към по-устойчиво потребление.

Какво всъщност е устойчива мода? Много потребители не са наясно с това. Устойчивата мода най-общо е философия за производството на дрехи, обувки и аксесоари по екологично и социално-икономически устойчиви начини и за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление и използване.

Техники за влияние на потребителите към по-устойчив модел на  потребление

Как може да се повлияе на потребителите?

Робърт Чалдини, американски професор по маркетинг, бизнес и психология, синтезира години изследване на социалното влияние в шест универсални принципа за разбиране на опитите за влияние върху човешкото поведение. Бизнесът може да използва тези принципи в усилията си да повлияе на потребителите към по-устойчиво потребление.

1. Реципрочност. Хората често изпитват нужда да отвърнат на услуга или мили жестове. За да повлияем на потребителите това може да означава да им се предложи безплатна мостра на устойчив продукт или щедра отстъпка, например.

2. Ангажираност. След като някой е ангажиран с нещо, е по-вероятно да се придържа към него. В бизнеса това означава култивиране на лоялност към марката; след като някой ползва даден продукт или услуга и е доволен, по-вероятно е да се ангажира да плати отново за него.

3. Манталитет на групата. Ако повече хора правят нещо, има вероятност и други да го направят. Когато марките могат да демонстрират популярността на устойчивата мода сред широка клиентска база, други потребители също ще са по-склонни да купуват устойчива мода.

4. Авторитет. Хората са по-склонни да слушат експертите.

5. Харесване. Хората, които са подобни на целевия потребител, са по-склонни да убедят потребителя да купи. Хората от подобна демография – независимо дали по отношение на етническа принадлежност, социално-икономическа класа, религиозна наклонност или дори споделени интереси – са много по-ефективни в убеждаването на потребителите, отколкото тези, които те възприемат като коренно различни.

6. Недостиг. Хората са склонни да искат това, което смятат, че не могат да имат. Направата на продукт или услуга да изглеждат ексклузивни или сякаш ще излязат от наличност, ако не действате бързо, често ги прави по-примамливи за потребителите и увеличава вероятността те да ги купят.

Техники за влияние на потребителите към по-устойчив модел на  потребление

Четирите П-та

Устойчивият маркетинг трябва да се разглежда въз основа на традиционния маркетингов микс, който включва продукт, цена, място, промоция (product, price, place, promotion) като се добави устойчивостта като допълнителен фактор.

Продукт

За да се намали въздействието на продукта върху околната среда и екосистемата, трябва да се вземат предвид както производствения процес, така и функциите на продукта.

Използване на екологични суровини

- естествени влакна, рециклирани или произведени с техники за пестене на вода или земя, или не включващи жестокост към животните
- изкуствени влакна от рециклирани материали, произведени с ниско въздействие върху околната среда

Производствените процеси трябва да предвиждат пестене на вода и енергия, намаляване на отпадъците и емисиите на CO2.

Цена

Като цяло цените на устойчивите продукти са по-високи от цените на други сходни продукти. Трябва да се намери начин за решаване на този проблем или за допълнително образоване на потребителите защо е необходимо да купуват "зелени продукти" въпреки по-високата цена.

Проучвания в Европа и САЩ показват, че потребителите биха искали да купуват по-устойчиви дрехи - и са готови да платят малко повече.

Място

Всеки производител трябва да обмисли къде да популяризира устойчивите продукти – пазар, канал, дистрибуция. Къде отиват идеалните клиенти, за да намерят информация за вашата индустрия? Вече има специализирани събития за устойчива мода като Neonyt, Circular City Week New York и др.

Промоция

Как клиентите научават за устойчивите продукти? Какви стратегии трябва да се използват за рекламиране на устойчиви модни продукти?

Предишни изследвания определиха четири основни опасения за популяризиране на зелени продукти - отношението на потребителите към рекламата, достоверността на посланията за околната среда, достоверността на марката и нагласите на потребителите към зелените послания.

Устойчивите опаковки и екологичното етикетиране могат да помогнат на потребителите да определят устойчивите продукти.

Един добър начин за популяризиране на устойчиви продукти е да ги направите модерни. Модните тенденции имат възможността да окажат огромно влияние върху модната индустрия в световен мащаб. Прочетете как се появяват модните тенденции.

Продължение: Как да станете потребител на устойчива мода