Какво е устойчива мода и защо е важна

Силвия Кабаиванова

Модата е глобална индустрия, която струва около 2,4 трилиона долара и в която работят около 60 милиона души. В момента се твърди, че това е една от най-замърсяващите индустрии в света. В някои дрехи има олово и вредни химикали, а марките за бърза мода създават скандално количество отпадъци всяка година. Други проблеми са съвременното робство във фабриките, работещи в модната индустрия и липсата на прозрачност и проследимост във веригите за доставки на дрехи и аксесоари.

Модната индустрия е третият по големина потребител на вода в световен мащаб. Според доклада на Pulse of the Fashion Industry модната индустрия в момента използва около 79 милиарда кубически метра вода годишно, което представлява 2% от целия добив на сладка вода в световен мащаб и една десета от цялата промишлена вода.
Ето защо важна промяна в производството на мода, влакна и текстил е да се сведе до минимум използването на вода при производството на облекла. На модната индустрия се падат и около 10% от глобалните емисии на въглерод.

Какво е устойчива мода?

Опитвайки се да се справи с всички проблеми в бранша, устойчивата мода е дизайнерска философия, набираща все по-голяма популярност. Това е движение за производство на модни продукти по екологичен и социално-икономически устойчив начин. Той обхваща цялата верига на модната стойност от производството на влакна и материали, до производството на дрехи, обувки и аксесоари, тяхното разпространение, използване и изхвърляне или рециклиране.

И така, устойчивата мода засяга не само всички производители, но и потребителите. Една от целите на устойчивата мода е да насърчава по-устойчиви модели на потребление и употреба, което също означава промени в индивидуалните нагласи и поведение.

Устойчивата мода се нарича още еко-мода и може да се разглежда като алтернативна тенденция срещу бързата мода, защото една от най-очевидните причини за настоящото неустойчиво състояние на модната индустрия е свързана с непрекъснатото пускане на нови стоки на пазара. Компаниите за бърза мода имат стратегия, наречена „планирано остаряване“. Те проектират дрехи, за да излязат от мода, да се износват, да губят форма или лесно да се разпаднат, за да принудят потребителите да продължават да купуват нови дрехи.

Устойчива мода

Защо устойчивата мода е важна?

Закупуването на устойчиви дрехи и аксесоари онлайн или в магазините може да окаже положително въздействие върху света около нас.
Устойчивите модни производители използват нови материали, които имат дълъг жизнен цикъл и могат да бъдат рециклирани. Например, лиосел (със запазена марка тенсел) е нов материал, който замества памука, тъй като има слабо въздействие върху околната среда по време на производството.

Други устойчиви материали, които трябва да се търсят, са лен, бамбук, корк, рециклирана вълна, органичен памук, коноп и рециклиран полиестер (rPET).
Появи се нов термин, наречен biocouture - модни продукти, които са направени от по-устойчиви на околната среда материали. Някои компании се стремят да използват при производството на текстилни отпадъци от дърво, плодове и други естествени материали. Други изпробват алтернативни начини за боядисване на тъканите си или търсят материали, които се разграждат по-лесно след изхвърлянето им.

Друг важен аспект е дрехите да издържат по-дълго. Устойчивите модни дизайнери произвеждат по-малко, но висококачествени дрехи. Производството и закупуването на по-малко дрехи може да помогне за намаляване на количеството използвани ресурси. Например, изработването на дрехи, които продължават допълнително 3 месеца, може да допринесе за намаляване на ефектите от въглерод, вода и отпадъци с 3%, съгласно Плана за действие за устойчиво облекло на WRAP. Този факт насърчава дизайнерите да създават предмети, които хората обичат, следят и искат да продължат да използват за по-дълги периоди.

Важен факт е, че в момента само 18% от облеклото в ЕС се използва повторно или се рециклира.

Ето защо модната индустрия изпитва до 75% загуба на стойност от материалите, използвани в първия цикъл на производство. Въвеждането на пунктове за събиране на стари дрехи в универсалните магазини е добра практика, която някои търговци вече приеха. По този начин могат да се увеличат процентите на рециклиране.
В обобщение, устойчивата мода има важната роля за намаляване на вредните последици от модното производство на земята.

Когато купувате нов чифт дънки, просто си помислете, че за тях е необходим килограм памук. За производството на този килограм са необходими между 7500 и 10000 литра вода. Това е количеството питейна вода за един човек в продължение на 10 години.

И дори ако повечето от промените, необходими, за да направят облеклото по-устойчиво, трябва да бъдат приложени от производителите и големите модни марки, поведението на потребителите може също да доведе до положителната промяна в индустрията.