Кооперативният модел със "стаж" над 100 години

В Националния съюз на трудово производителните кооперации членуват общо 212 кооперации, броят на техните членове е над 7 800, а 27 са специализираните кооперации на хора с увреждания. Фактите сочат, че именно Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) е най-големият работодател за хора с увреждания в България - над 50% от заетите”. Това са част от данните, които представи по повод 100-годишнината от учредяването на Съюза, Стилиян Баласопулов - председател на НС на ТПК и член на УС на Българска стопанска камара.

Кооперативният модел със

Повечето трудово-производителни кооперации произвеждат детска, мъжка и дамска конфекция и текстилни изделия за бита. Продукцията се шие предимно на ишлеме. Над 70% от стоката е предназначена за износ, главно към Гърция, Турция, Франция и Англия. Едни от най-добре развитите трудово-производителни кооперации в шивашката промишленост са в градовете София, Гоце Делчев, Благоевград, Бургас, Варна, Трявна, Плевен, Видин, Лом, Смолян и др. За да са в крак с модните тенденции и потребностите на пазара, НС на ТПК работи съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски“ и студенти от специалност „Мода“. “Стоката е качествена, а цените са ниски. Основна задача на Съюза е предизвикателството да наблегнат на маркетингът и суровините, за да се развият самостоятелно и по-значително вътрешния пазар.

Малък дял от ТПК се отделя на заетите предимно в сферите на книговезките и социалните услуги, информационни услуги, обучения, насочени към децата, младежта, безработните граждани и имигранти; помощ за училищни и домашни грижи; услуги за хора с увреждания.

Един от начините да се види продукцията на трудово-производителните кооперации е да се посети някой от Регионалните форуми във Варна, Благоевград или София. Софийският форум ще се проведе от 3 до 5 декември 2019 г., в ЦУМ.

Все по-активно работи и Кооперативният клъстер, който осигурява работа на над 215 души с увреждания в 12 града и търси нови пазари в скандинавските страни и Балтийските републики.

Закон за кооперации - трябва да разграничава типовете кооперации и да се прибавят по-точни текстове за подпомагане на социалното предприемачество.

Закон за обществените поръчки - в сила е разпоредбата на чл.12/4/ от ЗОП, съгласно която създадени централни органи за покупки, в качеството им на възложители, не са длъжни да запазват обществени поръчки за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по утвърдения от МС Списък на стоките и услугите. Това е проблем, който обезсмисля целта на закона да се създава заетост на хора с увреждания.

Кодекс за социално осигуряване - изплащането на първите три дни от обезщетението за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя продължава да затруднява специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания (често боледуващите хора с увреждания). Високите осигурителни прагове също създават проблеми пред малките и средни предприятия.