Недостиг на кадри в шивашката индустрия - внасяме от Виетнам

Поради постоянния недостиг на работна ръка, миналата година Българската стопанска камара започна работа по проект за внос на трудов ресурс.

България трябва да стане конкурентноспособна на световния трудов пазар, тъй като много държави изпитват дефицит на работна ръка.

Недостиг на кадри в шивашката индустрия - внасяме от Виетнам

В Шуменска област най-голям проблем с липсата на кадри изпитва шивашкият бранш. Собственик на шивашко предприятие коментира, че новодошлите кадри се адаптират бързо към методите на работа и климата.

Към момента са пристигнали шестима от общо 15-те работници, които ще останат в шуменското шивашко предприятие между една и три години. Благодарение на новите технологии, проблем с езиковата бариера между новодошлите и техните ръководители и колеги не съществува.