Шоколадът - пазител на сърцето

Консумацията на шоколад се свързва с намален риск от сърдечно-съдови заболявания, сочи изследване на британски учени, които обаче не дават конкретни доказателства в подкрепа на това емпирично твърдение.

Шоколадът - пазител на сърцето

Вече е установено при различни изследвания, направени по-рано, че консумацията на черен шоколад се свързва с по-добро здраве на сърцето и кръвоносната система.

Няма конкретни факти, които да обясняват тези наблюдения. За настоящото изследване група британски учени се опитали да анализират връзката между консумацията на шоколад и сърдечното здраве при 25 000 мъже и жени от източната част на Великобритания.

Установено е по чисто емпиричен път, че хората, които твърдят, че консумират най-много шоколад, съответно и страдат статистически от по-малко заболявания на сърдечно-съдовата система. Според това изследване консумацията на повече шоколад дневно, например над 100 г.черен шоколад дневно се свързва с намален риск от сърдечни заболявания и заболявания на сърдечно-съдовата система.

Авторите на изследването обаче са забелязали и друг факт, който също звучи убедително - повече шоколад се консумира от по-млади хора, които имат по-здраво сърце, практикуват спорт и съответно са по-малко изложени на риск от такива заболявания. Въпреки това връзката е налице - повече шоколад, по-здраво сърце и съдове, считат учените.

БГНЕС