Да си нанижем гривна с цветя от мъниста

Низането на мъниста и синци и изработването на собствени уникални бижута става все по-модерно. Множество малки магазинчета предлагат най-различни синци, от които сами да си изработим уникално бижу. Ако искате да направите нещо лесно, но все пак различно, предлагаме ви идея за нанизване на мъниста във формата на малки цветенца.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Вземете 5 мъниста (в нашия случай розови) и ги нанижете на конец

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Преминете с иглата още веднъж през петте мъниста и придърпайте конеца.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Започва да се получава първото цвете.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Прекарайте иглата през първото мънисто.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Нанижете едно мънисто в различен цвят, пребройте четвъртото мънисто и прекарайте иглата през него от дясно на ляво. Стегнете хубаво и оформете цветето.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Изберете мъниста в друг цвят за листенца. Нанижете едно мънисто от този цвят, след него едно розово (от основния цвят) и отново едно мънисто за листенце.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Прекарайте иглата през четвъртото мънисто.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Стегнете и след това прекарайте отново иглата през двете мъниста, така че конецът да излезе през розовото и да се върнем в изходно положение.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Нанижете пет розови мъниста.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Прекарайте иглата през последното розово мънисто и стегнете.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Нанижете мънисто за тичинката и прекарайте иглата през четвъртото розово мънисто.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Стегнете и оформете второто цвете. Продължете в същата последователност и можете да изплетете интересна гривна, а дори и колие от мъниста.

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Да си нанижем гривна с цветя от синци

Да си нанижем гривна с цветя от синци