Какво е устойчива мода и защо е важна

Силвия Кабаиванова

Модата е глобална индустрия, която е на стойност около 2,4 трилиона долара според McKinsey Global Fashion Index и в която работят около 60 милиона души (или поне такава беше ситуацията преди пандемията). Това е една от най-замърсяващите индустрии в света. В някои дрехи има олово и вредни химикали, а марките за бърза мода създават скандално количество отпадъци всяка година. Други проблеми са съвременното робство във фабриките, работещи в модната индустрия и липсата на прозрачност и проследимост във веригите за доставки на мода.

Устойчива мода

Модната индустрия е третият по големина потребител на вода в световен мащаб. Според Pulse of the Fashion Industry Report модната индустрия понастоящем използва около 79 милиарда кубически метра вода годишно, което е 2% от целия добив на сладка вода в световен мащаб и една десета от цялата промишлена вода.
Ето защо важна промяна в производството на мода, влакна и текстил е да се сведе до минимум използването на вода при производството на облекла. На модната индустрия се падат и около 10% от глобалните емисии на въглерод.

Какво е устойчива мода?

Опитвайки се да се справи с всички проблеми в бранша, устойчивата мода е дизайнерска философия, набираща все по-голяма популярност. Това е движение за производство на модни продукти по екологичен и социално-икономически устойчив начин. Той обхваща цялата верига на доставки от производството на влакна и материали, до производството на дрехи, обувки и аксесоари, тяхното разпространение, използване и изхвърляне или рециклиране.

И така, устойчивата мода засяга не само всички производители, но и потребителите. Една от целите на устойчивата мода е да насърчи по-устойчиви модели на потребление и употреба, което също означава промени в индивидуалните нагласи и поведение.

Устойчивата мода се нарича още еко-мода и може да се разглежда като алтернативна тенденция срещу бързата мода, тъй като една от най-очевидните причини за настоящото неустойчиво състояние на модната индустрия е свързана с непрекъснатото пускане на нови стоки на пазара. Компаниите за бърза мода имат стратегия, наречена „планирано остаряване“. Те проектират дрехи, които бързо да излязат от мода, да се износват, да губят форма или да се разпадат лесно, за да принудят потребителите да продължават да купуват нови дрехи.

Защо устойчивата мода е важна?

Закупуването на устойчиви дрехи и аксесоари онлайн или в магазините може да окаже положително въздействие върху света около нас. Как?

Устойчивите модни производители използват нови материали, които имат дълъг жизнен цикъл и могат да бъдат рециклирани. Например, Lyocell е нов материал, който замества памука, тъй като има слабо въздействие върху околната среда по време на производството. Други устойчиви материали, които трябва да се търсят, са лен, тенсел, бамбук, корк, рециклирана вълна, органичен памук, коноп и рециклиран полиестер (rPET).

Устойчивата мода включва и продукти, които са произведени близо до мястото на потребление като по този начин се спестяват ресурси и се намалява вредното влияние от транспортирането на стоките на големи разстояния. Затова ако купувате българска мода, вие също допринасяте за опазването на околната среда.

Появи се нов термин, наречен biocouture - модни продукти, които са направени от по-устойчиви естествени материали. Някои текстилни компании се стремят да използват при производството си отпадъци от дърво, плодове и други естествени материали. Други изпробват алтернативни начини за боядисване на тъканите си или търсят материали, които се разграждат по-лесно, след като бъдат изхвърлени.

Друг важен аспект е дрехите да издържат по-дълго. Устойчивите модни дизайнери произвеждат по-малко на брой и по-висококачествени дрехи. Производството и закупуването на по-малко дрехи може да помогне за намаляване на количеството използвани ресурси. Например, изработването на дрехи, които издържат допълнително 3 месеца, може да допринесе за намаляване с 3% на ефектите от въглеродни емисии, вода и отпадъци, съгласно плана за действие за устойчиво облекло (Sustainable Clothing Action Plan) на WRAP. Този факт насърчава дизайнерите да създават предмети, които хората обичат, следят и искат да продължат да използват за по-дълги периоди.

Важен факт е, че в момента само 18% от облеклото в ЕС се използва повторно или се рециклира.

Ето защо модната индустрия изпитва до 75% загуба на стойността на материалите, използвани в първия цикъл на производство. Въвеждането на пунктове за събиране на стари дрехи в универсалните магазини е добра практика, която някои търговци вече приеха. По този начин могат да се увеличат процентите на рециклиране.

В обобщение, устойчивата мода има важната роля за намаляване на вредните последици от модното производство на земята. Когато купувате нов чифт дънки, просто си помислете, че е необходим килограм памук, за да бъдат произведени. За производството на този килограм са необходими между 7500 и 10000 литра вода. Това е количеството питейна вода за един човек в продължение на 10 години.

И дори ако повечето от промените, необходими, за да направят облеклото по-устойчиво, трябва да бъдат приложени от производителите и големите модни марки, поведението на потребителите също може да доведе до положителната промяна в индустрията.