Устойчиви и рециклируеми решения на Techtextil и Texprocess 2024

В края на април по покана на Интер Експо Център посетих водещите изложения Techtextil и Texprocess. Направи ми впечатление, че тази година те до голяма степен се съсредоточиха върху рециклируеми решения и последните изследвания за ефективност на ресурсите и тяхната рециклируемост. Това се отрази и в увеличения брой изложители в Econogy Finder: повече от два пъти повече изложители са били проверени спрямо критериите на признати етикети и сертификати, както и Целите за устойчиво развитие и са включени във Finder. Освен това, Econogy Talks предоставиха платформа за диалог относно решенията за спестяване на ресурси, докато Econogy Tours (в които се включих и аз), водени от независим експерт, предоставиха първични впечатления за устойчиви продукти и решения, някои от които ще ви представя сега.

Но първо, нека са отговорим на въпроса, защо темата с рециклирането на текстил е толкова актуална в последно време? През последните две десетилетия световното производство на влакна почти се е удвоило, като през 2023 г. то достигна нов връх от 116 милиона тона. Ако настоящите тенденции се запазят, до 2030 г. се очаква допълнително увеличение до 147 милиона тона. 97% от тези влакна са първични влакна, което означава, че се използват нови ресурси. Тези числа означават, че всяка година се произвеждат повече от 100 милиарда дрехи и 23 милиарда чифта обувки. В същото време 73% от носените дрехи завършват на сметищата или се изгарят. Това е невъобразима загуба на суровини и масивно производство на отпадъци.Целта на Парижкото споразумение е да се постигне 45% намаление на емисиите на парникови газове от производството на суровини до 2030 г., което няма как да стане без преминаването към рециклирани влакна като суровини. Това включва значително намаляване на зависимостта на индустрията от синтетика на базата на фосилни суровини. Рециклирането от текстил към текстил е едно от решенията за намаляване на използването на първични материали и същевременно изграждане на кръгова икономика. Но за сега рециклираните влакна са по-малко от 1% от световния пазар на влакна през 2022 г.

Новите разработки с интеграция на AI обещават да предоставят лек за това в бъдеще, например, чрез разграничаване между текстилни и нетекстилни материали, като ципове, и тяхното автоматично разделяне. Например, френската иновационна платформа CETIA разработва индустриални решения, които подготвят текстила за рециклиращия процес и превръщат текстилни и кожени артикули в източници на материали, готови за рециклиране.

Radichi Group представиха своя продукт Renycle®, получен от рециклиран найлон 6, високо ценен материал поради неговата отлична устойчивост, възможност за боядисване, мекота и гъвкавост. Чрез рециклиране и оползотворяване производственият скрап се превръща в полимери и след това в прежда, която притежава технически характеристики, идеални за изработане на текстилни подови настилки, облекло и продукти в автомобилната индустрия.

Renycle

Getzner Textil, производител на технически текстил от Австрия, разказаха как те допринасят за пестене на ресурси. Getzner Group произвежда електричество от собствената си хидроенергия, а с електричеството, което произвеждат в повече, захранват съседните публични сгради.

Getzner Textil

Rivertex Technical Fabrics се ангажира да проектира продукти, които издържат по-дълго, направени са от рециклирани суровини и могат да се рециклират.Без компромис с качеството.Висококачествените продукти са от съществено значение за превръщането на текстилната индустрия в по-устойчива, просто защото издържат по-дълго, което означава (много) по-малко отпадъци.

Rivertex Technical Fabrics

Cordenka подкрепя устойчивостта на три различни нива.Те използват биобазиран материал коприна, екологична алтернатива на влакната на маслена основа – запазвайки околната среда свободна от пластмаса и изкопаем въглерод. В производството минимизират необходимите ресурси и се уверяват, че идват от отговорни източници. Не на последно място, тяхната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност непрекъснато разработва иновации на базата на коприна за устойчиво бъдеще.

Cordenka

Един от българските изложители, компанията Свепол е собственик на предприятието "Екопласт файбър" в Ямбол. В него се рециклират пластмасови бутилки, а суровината се използва за производството на синтетични влакна, които намират приложение в автомобилната индустрия, домакинството и т.н.

Свепол

NOOSA® fiber е био-възобновяемо текстилно влакно, безкрайно рециклируемо.NOOSA® предоставя иновативно влакно на производителите на текстил, което 1. показва свойства като повишена дишаемост, устойчивост на UV и ниска запалимост, 2. е 100% рециклируемо. NOOSA® се бори с текстилните отпадъци на ниво преди и след употреба, като ги ревалоризира и създава обратно 100% чисти влакна, чрез патентована технология за рециклиране, способна да разделя смесите и да премахва замърсителите. Ползите са, че консумацията на вода е с 60% по-малка от обикновения памук, 100% рециклируемо влакно, 30% намаление на емисиите на CO2 в сравнение с памука.

Recyc’Elit са едни от пионерите в Европа, използващи нисковъглеродна и икономически жизнеспособна химическа технология за екологична деполимеризация при рециклирането на PET. Така получените мономери могат да върнат първичния PET с първокласно качество в безкраен затворен цикъл.

Това бяха само малка част от 1700те изложители на Techtextil и Texprocess тази година. Ако успях да ви заинтригувам и желаете и вие да сте в крак с новите тенденции в индустрията, посетете следващото издание на Techtextil и Texprocess от 21 до 24 април 2026 г. в Messe Frankfurt.

Снимки:
1. CETIA разработва индустриални решения, които подготвят текстила за рециклиращия процес
2. Процесът за производство на Renycle®
3. На щанда на Getzner Textil
4. Продукт на Rivertex Technical Fabrics
5. На щанда на Cordus, производител на Cordenka
6. Влакна, произведени от Свепол