Етичната мода – начин на употреба

Преподаватели и студенти от Нов български университет променят нагласите в модата и фокусират вниманието ни към глобални проблеми.

На 06.06.2019 г., 19ч ще се проведе дипломно модно ревю на студентите от бакалавърска програма „Мода“ на НБУ в зала 7 на НДК.

„Changed Mindsets“ насочва вниманието към Етичната мода.

Етичната мода – начин на употреба

Етичната мода е сборно понятие, което означава промяна на нагласите както на потребителите на мода, така и на създателите, производителите и търговците. Целта е да се създава по-дълготраен и качествен моден продукт, който да предизвиква готовност в покупките да се влагат повече средства, и да се намали безразборното купуване на ненужни облекла и аксесоари, които са на цена, която позволява те да се изхвърлят без колебание. Дори зад т-шърта, който струва например 3 лв., стои труд за отглеждане на памука, преработката му, предене, плетене, багрене, ушиване, опаковане…

Етичната мода – начин на употреба

Преподавателите и студентите от НБУ ни насочват към проблемите, които виждат, при начина, по който работи модната индустрия в момента. Чрез своите колекции, дизайнерите повдигат сериозни теми като експлоатацията на човешки и най-вече на детски труд, екологичните щети, използването на опасни химикали и отпадъци, както и жестокостта над животни. Тяхната „етична мода“ се изправя срещу така наречената „бърза мода“, която се предлага на достъпни цени. Условията на труд в производството ѝ обаче са опасни, работниците са принудени да се трудят извънредни срещу минимално заплащане.

Етичната мода – начин на употреба

Организатор на модното ревю „Changed Mindsets“ е департамент „Дизайн“ на Нов български университет. Ръководители на проекта са гл. ас. д-р Кристина Савова, гл. ас. д-р Яна Дворецка, Теодора Момекова.

Събитието е част от Дни на изкуствата на Нов български университет, Майски дни на дизайна и се осъществява с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Ниската цена на дрехата включва в себе си и ниска цена за унищожаване, а не рециклиране. Голяма част от облеклата се изгарят в пещи или се изхвърлят в депа за отпадъци. Само в Обединеното кралство всяка година се изхвърлят един милион тона дрехи.

За отглеждането на памука, от който са направени по-голямата част от дрехите, които купуваме в големите вериги, се използват 22.5% от световните инсектициди и 10% от пестицидите на планетата. Настоящите практики за производство на текстил се считат за неустойчиви, заради вредите, които причиняват на околната среда. Например, Аралско море в Централна Азия се е свило до едва 15% от предишния си обем, до голяма степен поради огромното количество вода от него, използвано за производството на памук и багренето му.

Етичната мода – начин на употреба

Повечето текстилни изделия се третират с химикали, за да се омекотят и боядисат, но тези химикали не само могат да бъдат токсични за околната среда, но и се абсорбират от кожата на хората, които ги носят. Опасни химикали, използвани често в текстилната промишленост, са: олово, никел, хром, формалдехид.

Социално ангажирани, младите дизайнери на Нов български университет искат да променят нагласите. И се опитват да го правят със своите колекции.

Етичната мода – начин на употреба