"Върви, народе възродени" - знаете ли, че...


Песента "Върви, народе възродени" по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков се счита за Химн на българската просвета.

През май 1892 година, Стоян Михайловски - преподавател по френски език в Русенската мъжка гимназия, написва стихотворението "Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи" с първи стих "Върви, народе възродени…". През същата година той го публикува за пръв път в списание "Мисъл".

През 1901 година Панайот Пипков - тогава преподавател по музика в ловешкото училище - получава задачата да напише нова песен, която учениците да пеят на празника на светите братя Кирил и Методий. Той дълго не намира подходящ текст, докато един ден по време на час забелязва, че негов ученик съсредоточено чете някакво стихотворение - Пипков взема книжката и се зачита. Още недовършил "Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи", музиката за ученическата песен се заражда в главата му. Той взема тебешир и започва да пише нотите на дъската. Мелодията е съчинена за 15 минути, а до края на часа е разучена и запята от класа.


На 11 май 1901 година песента "Върви, народе възродени" е изпълнена за пръв път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета, а от следващата година се изпълнява във всички училища в страната.

Стихотворението, което е преведено на 21 езика, се състои от 14 куплета, от които днес се изпълняват най-често първите шест. А ето го и пълният текст:


"Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!


Тази година на 24 май ще се празнува по целия свят с български танци. Включете се и вие в инициативата ДРЪЖ СЕ, ЗЕМЬО, БЪЛГАРИТЕ ТАНЦУВАТ!

Запишете оригинален клип как танцувате български народни танци - хоро, ръченица и др. и го качете в YouTube със заглавие I like Bulgarian folklore dances. Ако имате приятели чужденци, научете и тях да танцуват български танци и си направете клип с тях! Всеки може да направи каквото прецени, важното е да се говори за България в положителна насока!