Финансиране на МСП в текстилния сектор за навлизане на пазара на Австралия

Европейската инициатива EuroBoosTEX –  Joint European Initiative in Textile Industry for Europe’s recovery boosting digital and green transition (програма COSME на EK) ще осигури финансиране на МСП в текстилния сектор за навлизане на пазара на Австралия. Поканата има за цел да подкрепи МСП в разширяването на дейността им в международен план, по-специално като им предостави възможности за навлизане на австралийския пазар.

Финансиране на МСП в текстилния сектор за навлизане на пазара на Австралия

Ще бъдат финансирани 15 кандидатури на МСП от държави на ЕС. Максималната сума на проект е 12 000 евро под формата на еднократна сума (lump sum). Проектите трябва да са с продължителност до 6 месеца максимум.

Акцентът е върху повишаването на устойчивостта и глобалната конкурентоспособност на МСП, като им се даде възможност да разнообразят клиентската си база и да осигурят непрекъснатост на веригите си за доставки и производствените си процеси.

Това ще бъде постигнато чрез следните дейности:

 • преглед на стратегията за интернационализация;
 • оценка на пазарните възможности в Австралия;
 • проучвания за съответствие;
 • техническа оценка и жизнеспособност;
 • технически изисквания за австралийския пазар;
 • изготвяне на индивидуални програми за B2B срещи в Австралия;
 • оценка на износа;
 • обучение и изграждане на капацитет;
 • бизнес план за операциите по интернационализация (задължително);
 • пътуване до Австралия с цел бизнес мисия;
 • участие в търговски панаири в Австралия.

Еднократната сума е фиксирана парична сума, която бенефициентите могат да използват за няколко дейности, свързани с постигането на целите на проекта. Необходимо е да се предостави обяснение в кандидатурата за това, как ще се използва еднократната сума, включително ясно предложение за бюджет (персонал, подизпълнители, пътувания, оборудване и консумативи). Окончателната техническа оценка ще оцени съгласуваността на изразходваните средства с постигнатите резултати.

Крайният срок за каднидатстване онлайн е 17 юли 2024 г. до 17:00 ч. централноевропейско време.

Допълнителна информация и условия за каднидатстване:

Terms of Reference of the EuroBoosTEX 3

Call – Internationalization Boost Grant- Australia

Info Day on EuroBoosTEX3

Access the replay of webinar #6 on ‘Australian market opportunities for the textile industry’