Текстилен еко калкулатор показва приносът ни към околната среда при разделно изхвърляне на текстил

Калкулаторът е разработен от българската компания TexCycle, която е специализирана в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на непотребен текстил

Българският бранд TexCycle създаде онлайн текстилен калкулатор, който показва какви са екологичните спестявания от оставените в контейнерите за разделно събиране текстилни изделия. Компанията е специализирана в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на употребявани дрехи, обувки и други текстилни изделия, и е първата в България, която стартира системи за разделно събиране съвместно с някои общини в страната още през 2018 година.

Еко калкулатор

Глобалното текстилно производство е отговорно за около 10% от общите емисии на парникови газове, 20% от замърсяването на чистата вода и около 35% от цялата микропластмаса, изпусната в околната среда. Важно е потребителите да знаят, че начинът по който се освобождават от ненужни дрехи, обувки и домакински текстил определя в какво ще се превърнат тe и колко дълго ще бъдат използвани. Данните сочат, че между 50 и 70% от събраните дрехи все още са годни за употреба, а останалата част  може да бъде рециклирана или пригодена за други нужди. В същото време почти 100% от текстила, изхвърлен заедно с битовите отпадъци, приключва живота си на сметището, където генерира още екологични отпечатъци.

TexCycle се стреми да повиши осведомеността на обществото за важността на устойчивата мода и рециклирането на текстилни продукти. Посредством текстилния еко калкулатор, компанията предоставя на потребителите конкретни и лесно разбираеми данни, които ги вдъхновяват да изберат отговорно отношение към неупотребявания текстил, като ценен начин да допринесат за опазването на околната среда. Текстилният калкулатор показва какви са екологичните спестявания от оставените в контейнерите текстилни изделия. При разделяне на текстила от общия отпадък потребителите помагат за повторната употреба на текстилни продукти, с което се замества производството на нови такива, чрез рециклиране и оползотворяване на текстила, вместо изпращането му на сметището.

Еко калкулатор

Данните от текстилния еко калкулатор се базират на утвърдени проучвания, както и справки от дългогодишната дейност на TexCycle. Изчислението стартира като се избере между въвеждане на общото тегло или въвеждане на отделни артикули. Потребителите е необходимо да попълнят информация за материала и съдържанието на текстилното изделие, след което калкулаторът използва специализирани алгоритми и база данни, за да изчисли количеството вода, почва, въглероден диоксид и енергия, които се спестяват от производството на нова дреха.

За да получат втори живот, текстилните продукти трябва задължително да бъдат събрани разделно в специализирани контейнери. Системата за разделно събиране на TexCycle осигурява лесен, сигурен и удобен начин за разчистване на ненужните дрехи, което предотвратява тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата или да бъдат разпилени в близост до контейнерите за смесени битови отпадъци и нерегламентирано изгорени. През последната година компанията е поставила 80 нови контейнера в 37 общини в България, с което общия брой става 305 в 48 населени места.

TexCycle изгради и първото по рода си съоръжение за механично обработка на текстил, което отваря врати във Варна. То позволява ефективно рециклиране с минимално замърсяване и е с налични мощности, които да осигурят преработката на 20 тона текстилни отпадъци на ден.  

Еко калкулатор

Текстилният еко калкулатор може да бъде достъпен чрез сканиране на QR код, поставен на специализираните контейнери на TexCycle или да бъде разгледан онлайн на адрес https://texcycle.bg/eco-calculator/.

Повече за  TexCycle:
TexCycle предлага цялостни решения за оползотворяване на ненужен текстил, както за производители, така и за търговци и крайни потребители.
TexCycle има дейно участие във водещите местни, европейски и световни рециклиращи асоциации, фокусирани върху намирането на ефективни кръгови решения в сътрудничество с други компании от модната и рециклиращи индустрии. Член на Българска модна асоциация.