Българска Модна Асоциация организира безплатно обучение на тема: Интернационализация на устойчиви модни брандове

На 30 ноември 2021 Българска Модна Асоциация организира безплатно онлайн обучение, което е предназначено за мениджъри и специалисти по продажбите на модни и текстилни МСП, отговорни за устойчивостта/кръговата икономика и всички други, които се интересуват от повишаване на знанията относно възможностите, инструментите и стратегиите за интернационализация.
Обучението се извършва в рамките на проекта FASCINATE – Sustainable Fashion Alliance for International markets  и е ориентирано към малките и средни предприятия от секторите мода и текстил, които искат да получат знания за интернационализация, по-специално на пазарите в САЩ, Канада и Япония.

БМА организира безплатно обучение на тема: Интернационализация на устойчиви модни брандове

Цели
• Осигуряване на бизнес предимство за МСП на международните пазари, засилвайки тяхната устойчивост
• Обогатяване на знанията по отношение на сертифициране в областта на устойчивостта/ кръговата икономика
• Представяне на специфични инструменти за интернационализация
• Прилагане на знанията в практическа дискусия

Обучението ще се проведе от 14:00 до 17:00 часа в платформата ZOOM. За да се регистрирате, изпратете вашите имена и фирма на email office@bgfa.eu

Програма:
14:00 – 14:10 Представяне на обучението – проф. Любомир Стойков и Силвия Кабаиванова, председател на БМА.
14:10 – 14:30 Цели на проекта FASCINATE и SWOT анализ за интернационализация - Деан Манев, зам. председател на БМА.
14:30 – 15:00 Международен дигитален маркетинг и устойчиви модни брандове – проф. д.н. Любомир Стойков.
15:00 – 15:30 Сертифициране на устойчива мода – Силвия Кабаиванова, председател на БМА.
15:30 – 16:00 Нови бизнес модели и международни пазари за устойчива мода (Япония, Канада и САЩ) – Живка Попатанасова, журналист в Bloomberg TV Bulgaria.
16:00 – 16:30 Кръгова мода: средства и ресурси за интернационализация – Теодора Спасова, собственик, дизайнер и конструктор на модната марка „Миноар.
16:30 – 17:00 Практическа дискусия – обсъждане на конкретни възможности за интернационализация (анализ на пазара, конкретни примери за успешна интернационализация на брандове, търговски мисии, изложения, онлайн платформи).