Букурещ - домакин на изложение в областта на текстилната индустрия

"Смятаме, че е изключително благоприятно за производителите на текстил да имат възможността да се присъединят, колкото е възможно по-близо, към пълната гама продукти, предлагани на китайския пазар. Така те могат да оценят тенденциите в производството през есента на 2019 г. и да получат необходимите търговски контакти, за да внасят, без да се налага да пътуват до Китай или други страни, като намаляват времето за покупка и спестяват разходите за пътуване ." - коментират организаторите на изложението.

HOLDE TEXTIL EXPO, първото регионално изложение за облекла, тъкани и аксесоари от Китай и Централна и Източна Европа, се организира по инициатива на Китайската народна република с цел засилване и разширяване на сътрудничеството на Китай с 16 европейски страни от Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Holde Textil Expo in Bucurest

Инициативата 16 + 1 стартира през 2012 г. в Будапеща и цели да развие бизнес отношения с 16-те страни в Европа. По-специално, тя се фокусира върху възможностите за инвестиции и сътрудничеството между участващите държави.

HOLDE TEXTIL EXPO предлага перфектната възможност за развитие на най-устойчивите партньорства в текстилната индустрия, свързваща Китай и страните от Централна и Източна Европа.

В Румъния през 2017 г. имаше 8672 предприятия за преработка на текстил и облекло, като наети бяха около 220 000 души (FEPAIUS статистика).

Румъния се превърна във важен износител на текстил за Европа и Съединените щати, но румънските производители често срещат пречки и трудности поради липсата на материали, аксесоари за облекло и трудности при закупуването на необходимите суровини, принудени да извършват тези покупки чрез посредници, без пряк достъп до производители в страни с по-развита индустрия в този сегмент. Участието в HOLDE TEXTIL EXPO предлага възможност за значително намаляване на тези разходи.